Dopadové plochy

Vyberte si z 6 typů dopadových ploch, které dle normy ČSN EN 16630 můžete umístit pod workoutová hřiště. Písek, mulčovací kůra, kačírek či štěpka jsou nejekonomičtější varianty, které splní svůj účel a zároveň nespotřebují polovinu rozpočtu, který máte na výstavbu workoutové sestavy připravený. Tartan a umělá tráva jsou vhodné pro velké projekty, které nemají problém zafinancovat i takto drahé povrchy. Ty jsou samozřejmě nejvhodnější, co se do funkčnosti týče, ale bohužel nejsou dostupné pro každý projekt.

Výběr dopadové plochy tedy reflektuje velikost Vašeho rozpočtu a prostředí, ve kterém bude hřiště umístěno, aby co nejlépe zapadalo do dané krajiny.

Naše společnost zajistí kompletní realizaci dopadových ploch od výkopových prací, terénních úprav a betonových základů, až po samotnou instalaci workoutového hřiště a následné pokládky dopadové plochy.

Povrchy dle ČSN EN 16630

Písek

Mulčovací kůra

Štěpka

Kačírek

Tartan

Umělá tráva

Potřebujete poradit?