Realizace

Konzultace

ZDARMA Vám poradíme a vymyslíme ideální řešení na míru.

3D vizualizace

Na základě konzultace vytvoříme 3D vizualizaci hřiště.

Výroba v ČR

Po odsouhlasení návrhu začneme obratem vyrábět v ČR.

Montáž a servis

Hřiště přivezeme, ukotvíme, poté provedeme revize a servisujeme.

Konzultace


Na osobní schůzce, případně po telefonu společně probereme Vaši představu, požadavky a možnosti. Navrhneme Vám několik možných řešení a Vy se rozhodnete, které pro Vás bude to ideální.


Co vše budeme probírat?


  1. Přibližně si určíme velikost hřiště a počet prvků.
  2. Domluvíme se na způsobu instalace.
  3. Zvolíme vhodnou dopadovou plochu v závislosti na prostředí a rozpočtu.
  4. Stanovíme si předběžný termín realizace.

My budeme díky těmto informacím moci začít pracovat na 3D vizualizaci workout hřiště.

3D vizualizace


Při konzultaci jsme se dozvěděli všechny potřebné informace. Nyní se přesouváme k samotnému zpracování Vašich přání a požadavků. Grafik začne navrhovat 3D model workoutového hřiště se všemi prvky, které jste si přáli. Součástí vizualizace bude také dopadová plocha, abyste si uměli workoutový park co nejlépe představit.
Poté Vám hotový grafický návrh zašleme ke schválení. V případě, že by nebylo vše podle Vašich představ, tak vizualizaci upravíme dle Vašeho přání.

Jakmile budeme mít odsouhlasený grafický návrh, cenu a potvrzenou objednávku, obratem se vrhneme na výrobu workoutové konstrukce.

Výroba v ČR


Na základě grafického návrhu si připravíme technické výkresy, nakoupíme potřebný materiál a začneme vyrábět. Výroba středně velkého workoutového hřiště obvykle zabere 1 týden. Poté hřiště zavezeme do zinkovny či lakovny, kde se nachází obvykle 2 týdny v závislosti na množtví zakázek.

Poté si hřiště přivezeme na sklad, kde provedeme kontrolu, zdali je vše v pořádku. Pokud je vše podle našich představ, nic nám již nebrání v instalaci hřiště na jeho nové místo.

Montáž

Po provedené kontrole Vás kontaktujeme s přesným termínem, který se bude odvíjet od termínu předběžně domluveného během objednávání.

Před instalací konstrukce si připravíme podklad, vyrobíme betonové patky, případně vykopeme díry, do kterých bude konstrukce ukotvená a zalitá betonem. Případně tuto přípravu může provést místní firma či OSVČ na základě našich technických výkresů - tato možnost je nejekonomičtější. Následně konstrukci smontujeme a nainstalujeme na předem připravené místo. Na závěr připravíme dopadovou plochu dle normy ČSN EN 16630. Podle typu použitého betonu je možné hřiště začít používat za 3 až 14 dní.

Servis a revize


Po dokončení instalace hřiště Vám zajistíme potřebnou revizi, která je nezbytná pro provozování workoutového hřiště určeného veřejným účelům. Tuto revizi budeme provádět každý rok, abyste měli jistotu, že je hřiště v pořádku a že nehrozí jeho uživatelům nějaké nebezpečí.


Dále Vám nabízím možnost pravidelných servisů, které se týkají především dřevěných workoutových hřišť. Tyto hřiště jsou zapotřebí pravidelně ošetřovat nátěry a zbavovat mechu.

Nezaváhejte a realizujte!